Bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid

Hoe weet een werkgever of de duurzame inzetbaarheid van zijn medewerkers en alle randvoorwaarden binnen het bedrijf goed zijn georganiseerd? Wat gaat goed? Waar liggen de (afbreuk)risico's en eventuele verbeterpunten? Een goed startpunt om dit te bepalen, is het maken van een risicoprofiel door middel van de Ampliado Bedrijfsscan.

 

Het risicoprofiel van de personele inzetbaarheid, de vitaliteit en de arbeidsmobiliteit of het loopbaanpotentieel wordt bepaald door:

  • Het vaarwater waar het bedrijf zich in bevindt.
  • De kenmerken van het bedrijf en haar medewerkers (de bemanning).
  • De visie van het bedrijf op werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid (de kapitein).
  • De aanwezigheid van de instrumenten om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te borgen (de boot).

 

Met het risicoprofiel krijgt de werkgever inzicht in de actuele situatie en praktische adviezen om duurzame inzetbaarheid van de medewerkers verder vorm te geven. De werkgever kan vervolgbeslissingen nemen op verschillende niveaus:

  • Omdat wet- en regelgeving het bedrijf daartoe dwingen.
  • Omdat een investering een goede business case voor het bedrijf kan opleveren.
  • Omdat het bedrijf haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen.

 

Daarnaast kan de uitkomst van de bedrijfsscan gebruikt worden door dienstverleners en inkomensverzekeraars om het aanbod van hun diensten af te stemmen op de risicofactoren binnen het bedrijf.

 

Werkwijze

De Ampliado Bedrijfsscan bestaat uit een (digitale) vragenlijst gevolgd door een gesprek met een arbeidskundig bedrijfsadviseur. De uitkomst van de bedrijfsscan is een risicoprofiel voor de personele inzetbaarheid van het bedrijf.

 

De uitkomst is tevens input voor een adequaat plan van aanpak om de personele inzetbaarheid in het bedrijf te behouden en vergroten.

 

Door de bij Ampliado aanwezige kennis en ervaring, kunnen wij werkgevers duurzaam ontzorgen en ondersteunen om uitdaging op het vlak van duurzame inzetbaarheid te inventariseren, te prioriteren en vervolgens met behulp van maatwerk in te vullen. Daar waar de problematiek erg complex wordt dan wel meerdere disciplines behelst, kan de werkgever vertrouwen op de intensieve samenwerking met onze netwerkpartners.

Door te blijven meten, kunnen de effecten van interventies worden vertaald naar toegevoegde waarde voor de werkgever en worden bijgestuurd waar nodig. Ampliado ondersteunt de werkgever bij de implementatie van beleid, draagt vakkennis over, coacht en faciliteert met praktische tools.

 

Het laten uitvoeren van een  bedrijfsscan is een prima oplossing om snel inzicht te krijgen op het risicoprofiel. Vraag de Ampliado bedrijfsscan aan door een mail te sturen naar info@ampliado.nl of neem telefonisch contact met ons op. U ontvangt dan zo snel mogelijk de inlogcodes van ons. Vanzelfsprekend zal alle (bedrijfsgevoelige) informatie vertrouwelijk worden behandeld.

 

Aanvullende dienstverlening

Omdat niet iedere werkgever en/of medewerker voldoende kennis of toegang heeft tot de juiste interventies biedt Ampliado de volgende aanpalende productlijnen aan:

 

Providermanagement

Waarbij de werkgever/medewerker toegang krijgt tot hoogwaardige interventies van de EVI-Groep en haar netwerkpartners die de gezondheid en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderen.

 

Deskundigheidsbevordering

Door het faciliteren van maatwerk opleiding, training en coaching. Ampliado kan diverse gerichte opleidings- en coachingsprogramma's aanbieden die wij zelfstandig uitvoeren of waarbij wij intensief samenwerken met onze partners. Voorbeelden hiervan zijn: Sociale zekerheid en arbeidsjuridische trainingen, verzuim-, Ziektewet- en WIA-trainingen en communicatietrainingen. Dit is veelal maatwerk en organisatie specifiek.

 

Ondersteuning door inzet van (interim) professionals

Onder andere door inzet arbeidskundig bedrijfsadviseurs, HR-professionals, arbeidsjuristen, veiligheidskundigen, inzetbaarheidsexperts, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, vitaliteitsadviseurs, ergonomen, life- en loopbaancoaches, bedrijfsmaatschappelijk werk, budgetcoaches/schuldhulpverleners, casemanagers Ziektewet, verzuim en WIA (Crov/Rccm/RSC), (arbeids)medische consultants, arbeidsmediators, arbeid- en organisatieadviseurs, psychologen, arbeidsfysiotherapeuten, re-integratiespecialisten etc.

Onze dienstverlening

Contact

Papland 4a

4206 CL Gorinchem

Tel: 085 - 130 25 94

Email: info@ampliado.nl

Internet: www.ampliado.nl

Copyright 2020 | EVI Groep

Copyright 2020 | EVI Groep

Door te blijven meten, kunnen de effecten van interventies worden vertaald naar toegevoegde waarde voor de werkgever en worden bijgestuurd waar nodig. Ampliado ondersteunt de werkgever bij de implementatie van beleid, draagt vakkennis over, coacht en faciliteert met praktische tools.

 

Het laten uitvoeren van een  bedrijfsscan is een prima oplossing om snel inzicht te krijgen op het risicoprofiel. Vraag de Ampliado bedrijfsscan aan door een mail te sturen naar info@ampliado.nl of neem telefonisch contact met ons op. U ontvangt dan zo snel mogelijk de inlogcodes van ons. Vanzelfsprekend zal alle (bedrijfsgevoelige) informatie vertrouwelijk worden behandeld.

 

Aanvullende dienstverlening

Omdat niet iedere werkgever en/of medewerker voldoende kennis of toegang heeft tot de juiste interventies biedt Ampliado de volgende aanpalende productlijnen aan:

 

Providermanagement

Waarbij de werkgever/medewerker toegang krijgt tot hoogwaardige interventies van de EVI-Groep en haar netwerkpartners die de gezondheid en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderen.

 

Deskundigheidsbevordering

Door het faciliteren van maatwerk opleiding, training en coaching. Ampliado kan diverse gerichte opleidings- en coachingsprogramma's aanbieden die wij zelfstandig uitvoeren of waarbij wij intensief samenwerken met onze partners. Voorbeelden hiervan zijn: Sociale zekerheid en arbeidsjuridische trainingen, verzuim-, Ziektewet- en WIA-trainingen en communicatietrainingen. Dit is veelal maatwerk en organisatie specifiek.

 

Ondersteuning door inzet van (interim) professionals

Onder andere door inzet arbeidskundig bedrijfsadviseurs, HR-professionals, arbeidsjuristen, veiligheidskundigen, inzetbaarheidsexperts, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, vitaliteitsadviseurs, ergonomen, life- en loopbaancoaches, bedrijfsmaatschappelijk werk, budgetcoaches/schuldhulpverleners, casemanagers Ziektewet, verzuim en WIA (Crov/Rccm/RSC), (arbeids)medische consultants, arbeidsmediators, arbeid- en organisatieadviseurs, psychologen, arbeidsfysiotherapeuten, re-integratiespecialisten etc.