De Ampliado Bedrijfsscan

Inleiding

Technologische ontwikkelingen, digitalisering en de komst van nieuwe generaties op de werkvloer veranderen (de kijk op) het werk. De gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking stijgt en vergrijst. In 2021 is de leeftijdscategorie van 55-65 jaar de grootste categorie binnen de beroepsbevolking. Het arbeidspotentieel krimpt en de arbeidsmarkt ontgroent.

 

Werkgevers zijn vooral geholpen met gemotiveerde en gezonde medewerkers die presteren volgens de afgesproken norm. Dit draagt bij aan een duurzaam (financieel) gezond bedrijf.

 

De kosten van een zieke medewerker zijn volgens onderzoek van TNO gemiddeld € 230,- per dag (bron TNO). Dit betreffen directe kosten (loondoorbetaling bij ziekte, re-integratiekosten etc.) en indirecte kosten (productieverlies, vervangingskosten etc.). De financiële verantwoordelijkheid bij arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van de omvang van de organisatie maximaal 12 jaar. De kosten van aanwezige maar niet-productieve medewerkers zijn nog veel groter.

 

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de impact daarvan op de bedrijfsvoering is daarom een belangrijk onderwerp in deze snel veranderende wereld. Het realiseren van duurzame inzetbaarheid is een collectieve verantwoordelijkheid van de werkgever en haar medewerkers waarbij Ampliado advies en coaching biedt.

 

Risicoprofiel personele inzetbaarheid

Hoe weet een werkgever of de duurzame inzetbaarheid van zijn medewerkers en alle randvoorwaarden binnen het bedrijf goed zijn georganiseerd? Wat gaat goed? Waar liggen de (afbreuk)risico's en eventuele verbeterpunten?

 

Een goed startpunt om dit te bepalen, is het maken van een risicoprofiel door middel van de Ampliado Bedrijfsscan. Het risicoprofiel van de personele inzetbaarheid, de vitaliteit en de arbeidsmobiliteit of het loopbaanpotentieel wordt bepaald door:

  • Het vaarwater waar het bedrijf zich in bevindt.
  • De kenmerken van het bedrijf en haar medewerkers (de bemanning).
  • De visie van het bedrijf op werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid (de kapitein).
  • De aanwezigheid van de instrumenten om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te borgen (het schip).

 

Met het risicoprofiel krijgt de werkgever inzicht in de actuele situatie en praktische adviezen om duurzame inzetbaarheid van de medewerkers verder vorm te geven. De werkgever kan vervolgbeslissingen nemen op verschillende niveaus:

  • Omdat wet- en regelgeving het bedrijf daar toe dwingen.
  • Omdat een investering een goede business case voor het bedrijf kan opleveren.
  • Omdat het bedrijf haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen.

 

Daarnaast kan de uitkomst van de Ampliado Bedrijfsscan gebruikt worden door dienstverleners en inkomensverzekeraars om het aanbod van hun diensten af te stemmen op de risicofactoren binnen het bedrijf.

Doelgroep

De doelgroep van de Ampliado Bedrijfsscan is het middenbedrijf tot de onderkant van het grootbedrijf (vanaf ongeveer 20 tot 250 medewerkers). De scan is in verkorte vorm ook geschikt voor het klein MKB (1 tot ongeveer 20 medewerkers).

 

Werkwijze

De Ampliado Bedrijfsscan bestaat uit een (digitale) vragenlijst gevolgd door een gesprek met een Arbeidskundig Bedrijfsadviseur. De uitkomst van de Ampliado Bedrijfsscan is een risicoprofiel voor de personele inzetbaarheid van het bedrijf. De uitkomst is tevens input voor een adequaat plan van aanpak om de personele inzetbaarheid in het bedrijf te behouden en vergroten.

 

Aan de slag

Na de opdrachtverstrekking krijgt de werkgever toegang tot de web based vragenlijst genaamd: Ampliado Bedrijfsscan. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20-25 minuten.

 

De Arbeidskundig Bedrijfsadviseur bestudeert het resultatenrapport en bezoekt de werkgever. Tijdens het bezoek bespreken de werkgever en de Arbeidskundig Bedrijfsadviseur het resultatenrapport en inventariseert de Arbeidskundig Bedrijfsadviseur de nog noodzakelijke aanvullende informatie.

 

Na het gesprek stelt de Arbeidskundig Bedrijfsadviseur het advies op dat tevens een concept verbeterplan omvat.  Ampliado bedenkt integrale oplossingen die samen met de werkgever worden gerealiseerd. Ampliado ondersteunt de werkgever bij de implementatie van beleid, het uitvoeren van interventies, draagt vakkennis over, coacht en faciliteert met praktische tools.

 

Door een adequate bedrijfsanalyse, een plan van aanpak, inzet van professionals op de knelpunten, opleiding en coaching “on the job” zal het inzicht- en kennisniveau van werkgevers en haar werknemers versterkt worden. Duurzame inzetbaarheid wordt bevorderd en kosten worden bespaard.

 

Om de verbetercyclus op gang te houden adviseren wij de werkgever de Ampliado Bedrijfsscan periodiek inzetten, bijvoorbeeld elk jaar of om de 2 jaar. Door te blijven meten, kunnen de effecten van interventies worden vertaald naar toegevoegde waarde voor de werkgever/medewerker en worden bijgestuurd waar nodig.

 

Privacyverklaring

Vanzelfsprekend zal alle (bedrijfsgevoelige) informatie vertrouwelijk worden behandeld. Lees hier meer over in onze privacyverklaring en geheimhoudingsverklaring.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over de Ampliado Bedrijfsscan kunt u contact opnemen met 085 - 130 2594 of info@ampliado.nl

Ampliado Bedrijfsscan

Contact

Papland 4a

4206 CL Gorinchem

Tel: 085 - 130 25 94

Email: info@ampliado.nl

Internet: www.ampliado.nl

Copyright 2020 | EVI Groep

Copyright 2020 | EVI Groep