Missie

 

Ampliado helpt organisaties in hun aanpak om medewerkers duurzaam aan het arbeidsproces deel te laten nemen. Met haar inzet wil Ampliado ook bijdragen aan het welzijn van de medewerker.

Visie

 

Ampliado hanteert hierbij een integrale benadering:

  • Door organisaties zelfinzicht te geven over strategische, tactische en operationele thema’s van duurzame inzetbaarheid.
  • Hen te leren hoe zij de diverse thema’s met betrekking tot duurzaam werken aan elkaar kunnen verbinden.
  • De organisatie te verbinden met de juiste professionals.
  • En toegang te geven tot belangrijke dienstverlening.

 

Door een heldere aanpak met 0- en vervolgmetingen met behulp van de Ampliado Bedrijfsscan resulteert dit in een concreet verbeterplan met als resultaat grip op kosten, borgen van de strategische belangen van duurzame inzetbaarheid en een bijdrage leveren aan het welzijn van de werkende.

Onze Missie / Visie

Contact

Papland 4a

4206 CL Gorinchem

Tel: 085 - 130 25 94

Email: info@ampliado.nl

Internet: www.ampliado.nl

Copyright 2020 | EVI Groep

Copyright 2020 | EVI Groep