Privacyverklaring website

Ampliado b.v. is een landelijk georiënteerde adviesorganisatie met een duidelijke visie op duurzame inzetbaarheid van mensen. Ampliado richt zich als programmamanager op een onderscheidende wijze op het inzetten van een structurele samenwerking binnen de keten duurzame inzetbaarheid.

 

Ampliado helpt haar opdrachtgevers door middel van een bedrijfsanalyse met vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en bedenkt integrale oplossingen die samen met de opdrachtgever worden gerealiseerd. Door te blijven meten, kunnen de effecten van interventies worden vertaald naar toegevoegde waarde voor de opdrachtgever en worden bijgestuurd waar nodig. Ampliado ondersteunt de opdrachtgever bij de implementatie van beleid, draagt vakkennis over, coacht en faciliteert met praktische tools.

 

Door een adequate bedrijfsanalyse, een plan van aanpak, inzet van professionals op de knelpunten, opleiding en coaching “on the job” zal het inzicht- en kennisniveau van werkgevers en haar werknemers versterkt worden. Ampliado vertaalt complexe problematiek rondom inzetbaarheid van werkenden naar praktische oplossingen met aantoonbaar resultaat voor alle belanghebbenden. Duurzame inzetbaarheid wordt bevorderd en kosten worden bespaard.

 

Ampliado is partner van de EVI Groep. Onder het motto “Vitaal met pensioen” zetten de bedrijven van de EVI Groep zich in om mensen bevlogen aan het werk te houden in een baan die bij hun past. De bedrijven in de EVI Groep dekken de volledige reikwijdte af, van gezondheidsmanagement tot en met re-integratie.

 

Ampliado heeft de Regelhulp van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gevolgd van de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/welkom

Deze is in het leven geroepen om organisaties te ondersteunen bij het in kaart brengen van hun verplichtingen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ).

 

Persoonlijke gegevens

Ampliado hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken alsmede met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.


 Verzamelen van gegevens

Bij gebruik van deze website kunt u ervoor kiezen om de uitkomst van sommige onderdelen van deze website direct te downloaden. U kunt er ook voor kiezen om de uitkomst of aanvragen van informatie of offertes te ontvangen. In dat geval vragen wij u uw e-mailadres en sommige persoonlijke gegevens in te voeren.

 

Wij gebruiken uw gegevens slechts voor het toesturen van uw aangevraagde informatie of voor het aangegeven gewenste contact. Indien er geen aanleiding is voor vervolgcontact, verwijderen wij uw gegevens uit ons systeem. Wij bewaren of gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven of door u aangegeven.

Bij bezoek van deze website worden, net als bij elke website, IP-adressen van onze bezoekers verzameld. Deze worden echter niet opgeslagen.

 

Bij gebruik van deze website verwerken wij geen andere persoonsgegevens.

 

Doel en verwerking van gegevens

Ampliado gebruikt de persoonsgegevens slechts conform de hiervoor beschreven doeleinden en procedures. Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat wij alleen de gegevens gebruiken die de bezoeker zelf actief heeft achtergelaten en dat we emailadressen of andere opgegeven gegevens niet aan derden ter beschikking stellen of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de bezoeker ze heeft achtergelaten.

 

Websites derden

Deze website bevat ook hyperlinks naar andere websites – die soms niet horen bij het domein www.ampliado.nl en wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgaan. Wij kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Inhoud van documenten van derden die op de Ampliado-site worden aangeboden blijven voor rekening van de oorspronkelijke organisatie.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien. Dat kan na schriftelijk of elektronisch verzoek. U heeft tevens het recht om te verzoeken om de gegevens te laten wijzigen, verwijderen of over te dragen aan een derde.

 

Minderjarigen

Wij adviseren dat personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, slechts onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van de website.

 

Wijzigingen Privacyverklaring

Ampliado behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden aan om deze privacyverklaring iedere keer te lezen als u gebruikt maakt van deze website zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Contactgegevens

Heeft u vragen? Dan kunt u bij ons terecht. Ampliado is  voor vragen omtrent privacy te bereiken via de Functionaris Gegevensverwerking (FG)/Data Protection Officer (DPO) Marcel de Lange, info@ampliado.nl   en/of  tel. 06 – 306 35 419.

Privacyverklaring

Contact

Papland 4a

4206 CL Gorinchem

Tel: 085 - 130 25 94

Email: info@ampliado.nl

Internet: www.ampliado.nl

Copyright 2020 | EVI Groep

Copyright 2020 | EVI Groep