Voor wie?

Werkgevers

Personeel is dienst van een bedrijf brengt helaas ook risico’s met zich mee. Risico’s die u als ondernemer niet altijd zelf in de hand hebt. Denk aan verminderde inzetbaarheid/werkvermogen, (langdurig) ziekteverzuim en blijvende gedeeltelijke of algehele arbeidsongeschiktheid van uw medewerker(s).  Grip behouden of krijgen op het proces en de kosten vraagt tijd en gedegen kennis van wetgeving, maatschappelijke en arbeidsmarkt ontwikkelingen, het speelveld rondom de uw (zieke) werknemer, de financiële impact en de mogelijke oplossingen.

 

Kennis en inzicht die Ampliado de werkgever kan geven door een adequate bedrijfsanalyse, advies en coaching.

 

Medewerkers

Medewerkers lopen financiële risico’s door (langdurige) arbeidsongeschiktheid of een verminderde inzetbaarheid/werkvermogen door onvoldoende kennis en competenties voor het uitvoeren van de functietaken (kwalificatieveroudering). Medewerkers zijn vaak niet goed op de hoogte van de rechten, plichten en financiële gevolgen van de verminderde inzetbaarheid. Ampliado helpt medewerker en werkgever inzicht te krijgen in de (te verwachten) situatie, de mogelijkheden tot werkhervatting of optimalisatie van het werkvermogen. Soms ontstaat als gevolg van het verzuim en alle onduidelijkheden daarom heen een ongewenste afstand tussen medewerker en werkgever en is de inzet van een onafhankelijke derde, zoals Ampliado, verstandig.

 

De situatie duidelijk en overzichtelijk houden in samenwerking met Ampliado, geeft medewerker en werkgever rust, zodat constructief naar een behoud of verbetering van de inzetbaarheid kan worden toegewerkt.

 

Verzekerings- en organisatieadviseurs

Adviseurs staan dicht bij de bedrijven die zij vertegenwoordigen. Zij kennen haar relatie het beste en de verzuimproblematiek en kosten waar de relatie met geconfronteerd worden. Door alle dynamiek binnen de sociale zekerheid worden uw relaties meer en meer (financieel) verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van de medewerker. Er is meer en meer behoefte aan kennis en expertise voor goede oplossingen en ondersteuning.

Ampliado biedt een bedrijfsscan aan waarmee het risicoprofiel van de organisatie wordt bepaald. De uitkomst van de Ampliado Bedrijfsscan kan door verzekerings- en organisatieadviseurs gebruikt worden om het aanbod van hun diensten af te stemmen op de risicofactoren binnen het bedrijf.

 

Misschien bent u als adviseur onvoldoende onderlegd op een aantal vraagstukken en bent u op zoek een samenwerkingspartner. Een partner met kennis op het gebied van risicobeheersing bij inzetbaarheid, verzuim en arbeidsongeschiktheid om gezamenlijk uw relaties adequaat en professioneel te adviseren. Maak dan gebruik van de expertise van Ampliado.

 

Verzekeraars/volmachthouders inkomensverzekeringen

Ampliado helpt onder andere werkgevers, uw (potentieel) verzekerde, medewerkers, verzekerings-en organisatieadviseurs met risicobeheersing van inzetbaarheidsvraagstukken alsmede het realiseren van besparingen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

 

Ampliado biedt de Ampliado Bedrijfsscan aan waarmee het risicoprofiel van de organisatie wordt bepaald. De uitkomst van de bedrijfsscan kan door inkomensverzekeraars gebruikt worden om het premie- en prolongatiebeleid op af te stemmen en diensten aan te laten bieden het risicoprofiel te verbeteren.

 

Komt u als inkomensverzekeraar of volmachthouder kennis en handen te kort en bent u op zoek naar ondersteuning op genoemde aandachtsgebieden? Dan kunt u gebruiken maken van de dienstverlening van Ampliado en haar gekwalificeerde samenwerkingspartners.

Voor wie?

Contact

Papland 4a

4206 CL Gorinchem

Tel: 085 - 130 25 94

Email: info@ampliado.nl

Internet: www.ampliado.nl

Copyright 2020 | EVI Groep

Copyright 2020 | EVI Groep